หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มความรู้(Cop) ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ) รายงาน

รายละเอียดความรู้


Bootstrap + datatable
อ่าน: 1287 ความคิดเห็น: 0   

การใช้ css bootstrap ร่วมกับ datatable java script ในการทำตาราง html ให้สามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น เช่น ค้นหาข้อมูล , แบ่งหน้า . เรียงลำดับข้อมูล  

ที่มา : https://datatables.net/manual/options

ตัวอย่าง : http://application.rmutsb.ac.th/burin/test/bt/datatable.php

 หมวดหมู่ :
สังกัด :  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ  หันตรา
  วันที่ 11 พ.ย. 2559 เวลา 10:30:51.460

Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.